Σελίδα διαχείρισης

Επικοινωνία

Λογαριασμός πελάτη

 

 

Από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες παραγγελίες σας, να διαχειριστείτε τις διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης και να επεξεργασθείτε το συνθηματικό σας και τις λεπτομέρειες του λογαριασμού σας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να τηρεί τις σχετικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Βλέπε GDPR (General Data Protection Regulation) – «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων».